یکی از امکانات به روزی که نیاز محصلین را برطرف میکرد آموزش زبان انگلیسی به شیوه ای نوین و آنلاین بود. تیم فرداطرح در اتاق فکر خود با تشکیل جلسه ای در تاریخ، ۵/۲/۹۶ بر آن شد که شیوه های برطرف شدن این نیاز را حلاجی کند. از میان ایده های بیرون آمده آموزش کلمه برای تمامی مقاطع تحصیلی شیوه ای جالب به نظر میرسید که میبایست با تدیس های نمونه های آنلاین و به روز در هم آمیخته میشد.

وبسایت کلمه ها حاصل کار تیمی فرداطرح برای آموزش کلمات انتخاب شد. شیوه ی آموزش این وبسایت نمونه داخلی در این زمینه ندارد و با قالب وردپرسی با اندکی تغییرات روی نت برقرار گردید. در حال حاضر یکی از کارهای پیشنهادی شرکت فرداطرح در شعبه مشهد برای شرکت در نمایشگاه الکامپ تهران در سال ۹۷ این ایده جذاب و نوین است.

هزینه های احداث این وبسایت برای کارگزوه شخصی فرداطرح به نحوی مطلوبی مدیریت شد که علی رغم زمان بر بودنش کمتر از ده میلیون تومان هزینه برد که برای بودجه و مدیریت مالی پروژه موفقیتی چشم گیر بود.

2
3
4
1

آموزش آنلاین

2

آگاهی از دوره های جدید

3

دانلود و خرید کتاب

4

امکان استخدام اساتید جدید

برای بازدید از نمونه کار سایت کلمه ها کلیک کنید.