مهندس امین آرام فر یکی از برجسته ترین طراحان ۳DsMAX در شهر مشهد هستند. از جمله پروژه های بزرگی مانند مسجد خیابان فرهاد ۲۲ از نمونه کارهای برجسته آقای امین آرام فر هست.

صفحه اصلی هنرمندانه، نمونه کارهای زنده همرا با نقش زنده اسکیس و عکس و قابلیت تبدیل به هم و مقایسه یکدیگر از جمله هنرهای صورت پذیرفته در سایت امین آرام فر میباشد

2
3
4
1

قابلیت ثبت نام آنلاین

2

قابلیت تبدیل اسکیس به عکس

3

معرفی نمونه کارهای چارتی

4

امکان استخدام اساتید 

برای بازدید از نمونه کار سایت استاد ارام فر  کلیک کنید.